آشنایی با دوره های VMware

  خوب VMware هم مثل Cisco یکسری گرایش ها داره و هر گرایش هم 4 سطح مختلف داره شامل: 1. Accosiated که بهش میگه VCA 2. Professinal که بهش میگه VCP 3. Advanced که بهش میگه VCIX یا VCAP 4. Expert که بهش میگه VCDX که همونطور که توی Cisco همه از Routing & Switching Read More …