اخلاق فناوری: زبانِ مخفیِ رد تماس!

شما چطور یک تماس را قبل از شروع تمام میکنید ؟! بهترین کار برای زمانی که یک شخص با موبایلتان تماس میگیرد و شما نمی خواهید پاسخ دهید چیست؟ میذارید گوشیتون همینطوری زنگ بخوره و قطع بشه بره رو پیغام گیر؟ آیا صدای زنگ گوشیتون رو سایلنت میکنید که تماس گیرنده فکر بکنه هنوز گوشیتون Read More …