درباره من

Navid Hosseinzadeh Kashani

نوید حسین زاده کاشانی

Virtualization & Network Engineer at Iran National Standards Organization

مهندس شبکه و مجازی سازی در سازمان ملی استاندارد ایران

لینکدین / LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/navid-hosseinzadeh

5+ years of experience in Networking and Data Center Virtualization, Programming and Security.
CCNP , MTCRE , VCP-DCV , NSX , SRM , Veeam , VoIP , PON (FTTH)
بیش از ۵ سال سابقه کار در مباحث مختلف شبکه و مجازی سازی دیتاسنتر مبتنی بر VMware، آشنا با برنامه نویسی و موارد امنیتی.